Loading

Kỷ Niệm 40 Năm Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam, Thống Nhất đất Nước
image
Hòa Chung Không Khí Của Những Ngày Tháng Tư Lịch Sử, Khi Cả Nước đang Long Trọng Tổ Chức Các Sự Kiện Hướng Tới Kỷ Niệm 40 Năm Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam, Thống Nhất đất Nước (30/4/1975- 30/4/2015), Ban Lãnh đạo Công Ty đã Mời Bác Trần Bích - Nguyên Viện Phó Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam Có Bài Diễn Thuyết Với Nội Dung: Tôn Vinh Chiến Thắng Vang Dội Của Dân Tộc Năm Xưa, đồng Thời Liên Hệ đến Sứ Mệnh Cũng Như Nỗ Lực Của Thế Hệ Trẻ Trong Bối Cảnh đất Nước Hiện Nay.

Hòa chung không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước đang long trọng tổ chức các sự kiện hướng tới Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), ban Lãnh đạo công ty đã mời bác Trần Bích - nguyên viện phó viện Lịch sử Quân sự Việt Nam có bài diễn thuyết với nội dung: tôn vinh chiến thắng vang dội của dân tộc năm xưa, đồng thời liên hệ đến sứ mệnh cũng như nỗ lực của thế hệ trẻ trong bối cảnh đất nước hiện nay. Đây là một hoạt động ngoại khóa rất có ý nghĩa. Các thành viên Sami đã đến dự đông đủ để lắng nghe, trao đổi, học hỏi và lĩnh hội kiến thức cho bản thân.

Viettel
MobiFone
VietnamMobile
VinaPhone
Panasonic
VNPT MEDIA